SWAN STÖDJER KULTURSKAPARE I RISK


Det nationella residensnätverket SWAN fördömer Rysslands krig i Ukraina och vill uttrycka sin solidaritet med det Ukrainska

folket.


Vi är medlemmar i SWAN. 


Statement SWAN 

SWAN Swedish Artist Residency Network

Kulturen är en viktig del av den ”demokratiska reflexen”. Den har encentral roll för yttrandefrihet och demokratisering, inte minst i tider av polarisering, såsom krig. Fria konstnärer och kulturaktörer är livsviktiga uttolkare och bärare av det fria ordet och den fria konsten. De behöver stödjas och skyddas för att kunna fortsätta spela en roll där demokratin är utsatt för hot. Medlemmarna i det nationella residensnätverket SWAN fyller därför en viktig funktion i mottagandet av konstnärer och kollegor som befinner sig i krig eller lever under hot från en auktoritär regim. De residens som har möjlighet ställer nu om för att kunna erbjuda så kallade emergency residencies där det ingår stöd, inte enbart med boende och möjlighet till fortsatt konstnärligt arbete, utan även hjälp med att slussas in i det svenska samhället. Krisstöd och kontakt med kulturliv och konstnärskollegor. Allt stöd måste utgå från kulturskaparnas behov av både humanitärt och konstnärligt bistånd och därför erbjuder SWAN finansiering och expertstöd för att kunna erbjuda detta.